Contaminació lumínica: la pèrdua de la nit

Saps quins són els efectes dels LEDs blancs de l'enllumenat urbà sobre el medi ambient i la nostra salut?

CODIs

© Max Pixel
© Max Pixel

 

 
En tot el món, i només per millorar l’eficiència energètica, l'enllumenat
urbà està sofrint una transformació accelerada amb la instal·lació de
LEDs de llum blanca. Enric Marco, Físic i Doctor en Astrofísica per la
Universitat de València, ens explica que, tanmateix aquests llums han
empitjorat el problema de la contaminació lumínica donat que aquests
emeten llum intensament en la zona del blau, que es dispersa de
manera més eficaç en el cel nocturn. L’exposició a la llum nocturna,
especialment si és blanca, té efectes negatius importants sobre els
animals i les plantes. També la salut humana és afectada ja que
s’inhibeix la secreció de l’hormona melatonina, cosa que causa
problemes metabòlics, d’insomni, i augment del risc d’alguns tipus de
càncers, com el de mama i pròstata.
 
Enric Marco és tècnic superior d'astronomia del departament
d'Astronomia i Astrofísica de la Universitat de València. S'encarrega,
entre altres coses, de les activitats de divulgació en l'Aula
d'Astronomia. Forma part del Grup de Treball Salvem la Nit i de la
REECL (Red Española de Estudios sobre la contaminación lumínica)
que estudien els efectes que causa un enllumenat nocturn ineficient i
inadequat sobre el medi ambient i la salut.