Llengües indoeuropees i etimologia: cognats en el valencià i l’anglés

Establint paral·lelismes lèxics entre dues llengües que poden semblar molt distants entre elles.

CODIs

© Max Pixel
© Max Pixel

Què són i com van sorgir les llengües indoeuropees? Per mitjà de l’etimologia, és a dir, la ciència que estudia l’origen de es paraules, Xavier Moreno tracta d’establir paral·lelismes lèxics entre dues llengües que poden semblar molt distants entre elles: el valencià i l’anglés. Amb aquesta comparació s’evidencia que ambdues llengües provenen d’una llengua ancestral comuna que va donar lloc a les diferents famílies de les principals llengües europees.

Xavier Moreno és llicenciat en Filologia Anglesa per la Universitat de València. Després de cursar un postgrau en Traducció Audiovisual i Localització de Software en la Universitat Oberta de Catalunya, va obtindre un màster en Traducció Humanística i Creativa en la Universitat de València i ha estudiat llengua alemanya al Centro Alemán de València, pertanyent al Göethe Institut. Va treballar com a traductor en l’antiga RTVV i actualment traduïx com a freelance per a entitats com la Generalitat Valenciana o l’Instito Imedes entre d’altres. També és professor d’anglés i d’alemany en una acadèmia d’idiomes.