Càncer: a grans problemes, nanosolucions

Una prometedora eina per trobar tractaments més específics i efectius contra malalties com el càncer

CODIs

Unplash
Unplash

Els polímers terapèutics són un tipus de nanofàrmacs, una prometedora eina per trobar tractaments més específics i efectius contra malalties com el càncer. L'ús de fàrmacs units a polímers permet controlar millor algunes de les característiques del tractament i reduir els efectes secundaris. A més, un dels objectius de la linia de recerca d'aquest vídeo és trobar models fiables on avaluar l’eficàcia de les nostres teràpies, com ara els organoids, un sistema que permet que a les plaques de cultiu del laboratori continuen reproduint-se les cèl·lules d'un tumor extret d’un pacient.

Paz Boix Montesinos és titulada en Biotecnologia per la Universitat de València y té un màster en Biomedicina per la Universitat de Barcelona, amb l'especialització de recerca bàsica i translacional en càncer. Actualment, realitza els seus estudis de doctorat enfocats al desenvolupament de teràpies contra el càncer de mama metastàtic al laboratori de Polímers Terapèutics, al Centre d'Investigació Príncep Felip (València).