Envelliment actiu i saludable

Un nou concepte d’atenció integral a la salut

CODIs

© Max Pixel
© Max Pixel

 

L’envelliment implica un conjunt de canvis biològics, funcionals i psicològics que precedeixen al declivi físic, cognitiu, i fins i tot social. Aquesta problemàtica ens planteja el repte de construir un nou concepte d’atenció integral a la salut. En aquesta línia de millora de l’atenció a les persones grans apareix el concepte d’envelliment actiu i saludable. L’objectiu final no és únicament augmentar l’esperança de vida sinó viure més, amb salut i amb qualitat de vida. Per tant, l’objectiu de totes les polítiques dirigides a la promoció de l’envelliment actiu i saludable ha de ser el manteniment de l’autonomia i la independència a mesura que s’envelleix.

 

Biografia

Tamara Alhambra Borrás és Doctora en Psicologia per la Universitat de València, d'on és investigadora a l’Institut de Polítiques de Benestar Social –POLIBENESTAR– des de 2014.

Dins de la seua activitat investigadora, ha participat en diferents projectes d’investigació finançats per la Comissió Europea, els quals estan centrats en la promoció de la salut i la millora de la qualitat de vida de poblacions especifiques, com son: les persones grans, malats crònics, pacients oncològics, etc.  A més, Tamara compta amb experiència internacional desenvolupant projectes de promoció de la salut a India i a Sudàfrica.