Unitat de Cultura Científica i de la Innovació de la Universitat de València

COL·LABORACIONS

Unitat de Cultura Científica de la Universitat de València
Unitat de Cultura Científica de la Universitat de València

L’objectiu principal de la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació com a entitat de la Universitat de València és aconseguir que la població no sols valore la ciència, sinò molt més important, que participe en el pensament científic, entenga els seus principals conceptes i adopte una determinada actitut davant ella, facilitant així l’adquisició d’una veritable cultura científica.

Du a terme accions com exposicions, documentals, audiovisuals, col·loquis, conferències, taules rodones, activitats per a joves estudiants de secundària i batxiller, convocatòries de premis, en conclusió, qualsevol activitat que tinga com a conseqüència obrir camins a la difusió de la cultura científica.