PROJECTE

informació general del projecte, empresa, objectius, visió, missió, etc...

PROJECTE

 

AULACODI és un projecte de divulgació del coneixement científic i humanístic a través de microconferències editades en format audiovisual en valencià i anglès subtitulat que es publiquen en una plataforma digital multimèdia de lliure accés a la xarxa.

Els objectius del projecte són: 1r) Connectar el món universitari, els científics,  investigadors i acadèmics de les universitats públiques valencianes en paral·lel, en l’àmbit de recerca i investigació del nostre territori, amb la resta de la societat, donant al valencià el mateix valor de llengua de ciència que té l’anglès. 2n) Dotar de contingut audiovisual científic i humanístic en llengua pròpia els docents, tant universitaris com de secundària i, per extensió, tota la comunitat acadèmica i educativa. 3r) Ser una eina de promoció i d’igualtat lingüística necessària per a valorar i oferir a Internet tota la producció científica i de recerca en la nostra llengua, ja que l’oferta que trobem d'aquest tipus de contingut a la xarxa és quasi exclusivament en anglès.

El format escollit per a dur a terme aquest projecte és una plataforma web que recull en vídeo comunicacions breus de 20 minuts com a màxim anomenades CODI (CO de coneixement i DI de divulgació) sobre temàtiques molt concretes a càrrec d'especialistes en cadascuna de les matèries que s’aniran exposant. La ponència s'enregistra en vídeo a través del TAU (Taller d’Audiovisual de la Universitat de València) i es difon a través de la web www.aulacodi.cat

La missió de la plataforma és abastar múltiples disciplines i temàtiques com ara ciència i tecnologia, història i humanitats, ciències socials, medicina i salut, etc. i retornar a la societat i fer visible la ingent tasca d’investigació i recerca que es realitza  en l’àmbit universitari. A més, es pretén contribuir a la igualtat lingüística de la nostra llengua i col·laborar amb la normalització i democratització del món universitari.

Les propostes procedeixen, en una primera fase, de la Universitat de València i s’incorporaran, en una segona, les altres universitats públiques valencianes, coordinades per l’equip d’AULACODI i amb la supervisió acadèmica de la UV. Les temàtiques seran a elecció lliure dels ponents d'acord amb la seua especialitat i es perseguirà tant l'excel·lència acadèmica com la lingüística.

 

Equip AULACODI, 2018